Narodna Apoteka

Tradicionalna Biljna Medicina

LEKSIKON BILJA

Unos flavonoida pomoću svakodnevne prehrane

Jedno detaljno istraživanje sprovedeno u SAD-u dalo je rezultate da je prosječan unos flavonoida – 190 mg/dan.

Najveći dio se odnosi na flavan-3-ole (83 %), a slijede flavanoni (8 %), flavonoli (7 %), antocijanidi (2 %), flavoni (1 %) i izoflavoni (0,5 %).

Tko unosi najviše flavonoida? To su starije osobe, pojedinci sa većim primanjima, žene, korisnici vitaminskih dodataka ishrani i oni čije radno mjesto ne zahtijeva prevelik utrošak energije. Najvažniji prehrambeni izvori flavonoida su čaj (157 mg), voćni sokovi od citrusa (8 mg), vino (4 mg) i citrusi (3 mg).