Narodna Apoteka

Tradicionalna Biljna Medicina

LEKSIKON BILJA

Ljekovito bilje – Općenito o ljekovitom bilju

Od mnogih vrsta biljaka koje rastu na našem planetu, samo je nekoliko stotina zanimljivo u gospodarskom pogledu, osobito za dobivanje sirovina za farmaceutske proizvode. U posljednje vrijeme prednost se daje uzgoju pojedinih vrsta ljekovitih i aromatičnih biljaka čiji su biološki aktivni sastojci osnovne sirovine za proizvodnju mnogih lijekova, kozmetičkih pripravaka i aroma za prehrambene proizvode.


Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, u ljekovito bilje ubrajaju se one biljne vrste čiji jedan dio ili više dijelova sadrže biološki aktivnu tvar koja se može iskoristiti u terapijske svrhe ili za kemijsko farmaceutske sinteze.

U aromatično bilje spadaju one vrste što sadrže jednu ili više aktivnih tvari posebnog mirisa ili okusa koje se iskorištavaju za spravljanje mirisa, kozmetičkih proizvoda, napitaka i aroma za živežne namirnice. Te tvari aromatično i ljekovito bilje stvara specifičnom biljnom sintezom. Za preradu se uzimaju samo oni dijelovi biljke koji sadrže aktivnu tvar: list, plod, cvijet, korijen i stabljika.

Često se aromatično i ljekovito bilje naziva zajedničkim imenom ljekovito bilje.


Ljekovito i aromatično bilje ima višestruku ulogu:
1.            Ljekovito bilje samoniklo ili kultivirano zbog sadržaja biološki aktivnih tvari primjenjuje se u liječenju ljudi i životinja.
2.            Aromatično bilje se zbog sadržaja aktivnih tvari koje poboljšavaju okus, upotrebljava u prehrambenoj industriji, a služi i za dobivanje eteričnog ulja.
Ne postoje stroge granice između biljnih vrsta u tim skupinama jer se iste biljke mogu iskoristiti u sve tri svrhe (kao na primjer paprena metvica, koja služi u medicinske svrhe, za dobivanje eteričnog ulja i za dobivanje aroma).
Svaka biljka može biti ljekovita. Čak i najobičnije namirnice, kao što su riža, zob i mrkva, imaju određeni učinak osim svoje glavne uloge da budu hrana. Sve jestive biljke imaju određeno medicinsko djelovanje te ih se može definirati kao poseban podskup ljekovitog bilja.
Biljke također zovemo ljekovitim kada njihova korist nije strogo medicinska, premda mogu poboljšati opće stanje. Tu spada bilje ugodna mirisa koje koristimo da bi namirisali svoja tijela, odjeću i kuće, i ono ne baš ugodna mirisa kojim tjeramo insekte i mikroorganizme. Bilje se može raširiti po podu kako bi upilo prolivenu tekućinu ili neugodne mirise, može se koristiti za uspješnije konzerviranje hrane i poboljšavanje okusa alkoholnih pića. Neko bilje privlači pčele i leptire u naše vrtove, a drugo jednostavno čini užitak našim očima.
Ljekovito bilje sadrži različite spojeve, a neki od njih imaju određeni učinak, dok mnoge djeluju u suglasju. Neke stimuliraju, druge umiruju. Neke najviše djeluju na određene dijelove organizma; maslačak na jetru, glog na srce i cirkulaciju, druge na opću dobrobit i pomažu da se bolje nosimo sa svakodnevnim problemima.
Bez obzira gdje živimo, moguće je uzgajati barem nekoliko biljaka, makar samo na prozorskoj dasci.
Najbolji način upoznavanja samoniklog bilja je poći u istraživanje s nekim tko je već prošao taj put, jer ništa ne može zamijeniti učenje od osobe koja je znalac i na taj način se znanje o ljekovitom bilju stoljećima prenosilo s koljena na koljeno.

Ljekovito bilje može biti jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje, drvenasto ili grmoliko. Broj biljnih vrsta ljekovitog bilja neprestano se mijenja. Divlje vrste zbog povećane potražnje za njima prerastaju u kultivirane, a pojedine se vrste kultiviranog bilja napuštaju zbog jeftinije proizvodnje sintetičkih pripravaka.