Manji unos soli u organizam može značiti zdravije srce

Trebate znati da ishrana koja je siromašna na soli može smanjiti rizik obolijevanja od krvožilnih bolesti za čak četvrtinu.

sol

Ispitanici koji su smanjili unos soli imali su 25 manji rizik obolijevanja od krvožilnih bolesti. Dodatno, smanjeni unos soli može smanjiti pojavu smrtnosti od krvožilnih bolesti za 20%. Poznato je da smanjen unos soli pozitivno djeluje na smanjenje krvnog tlaka, ali do sada nije bilo jasno da li djeluje pozitivno na ostale bolesti krvožilnog sistema (bolesti srca i infarkt).

Naučnici su u dva navrata pratili kako smanjeni unos soli djeluje na krvni tlak. Ispitanici su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna je grupa smanjila unos soli za 25 do 35 % dok je kontrolna grupa nastavila sa uobičajenim unosom soli.

 

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su smanjili unos soli imali 25 % manji rizik obolijevanja od krvožilnih bolesti kroz period od 10 do 15 godina nakon što je završeno istraživanje. Također, pojava smrtnosti je smanjena za 20 % u grupi koja je smanjila unos soli. Autori studije ističu da su ispitanici koji su smanjili unos soli tokom studije nastavili sa takvom ishranom i nakon istraživanja.

izvor: Biljna Medicina